0901 727 678

Tag Archives: steam

Lợi ích từ phương pháp giáo dục STEAM đối với trẻ mầm non

Phương pháp giáo dục steam

Phương pháp giáo dục STEAM đã và đang bắt đầu phát triển vượt bậc như một phương thức tiếp cận nền giáo dục mới, tận dụng lợi ích của STEAM và thông qua nghệ thuật để phát huy triệt để tính năng vốn có của nó, cho phép trẻ ở độ tuổi mầm non cũng […]